HEMA Õigusbüroo

Käsundusleping

  mida esindab juhatuse liige

  (edaspidi nimetatud käsundiandja) ja Hema Õigusbüroo OÜ, reg. kood. 10921379, aadressiga Tornimäe 5, Tallinn, juhatuse liige Heigo Kendla, isikukood: 37002054910, isikus (edaspidi kui käsundisaaja)

  leppisid kokku alljärgnevas:

  1. .Käsund

   1. Käsundisaaja täidab käsundiandja poolt selgelt väljendatud käsundit, mille edastab käsundiandja käsundisaajale e-kirjaga eelpool märgitud e-maili aadressile.
  2. .Tasu

   1. Käsundiandja maksab käsundisaajale käsundi täitmise eest tasu 80 (kaheksakümmend) eurot (teenustasu) iga töötunni eest, esitatud arvete alusel, arvel märgitud tähtajaks. Teenustasule lisandub käibemaks. Maksetähtajaks lepivad pooled kokku 7 päeva.
   2. Arveldamisele kuulub kogu käsundi täitmisega seotud aja- ja materiaalne kulu muuhulgas kirjavahetus kliendiga, päringud registritest jms. Loetelu on näitlik. Arveldamise ulatuse määrab käsundisaaja tulenevalt mõistlikkuse printsiibist.
   3. Igal uuele kliendile on esimesed 30 (kolmkümmend) minutit tasuta.
  3. .Leping

   1. Lepingu lahutamatuks osaks on Hema Õigusbüroo OÜ teenuse üldtingimused.
   2. Lepingu jõustub pärast poolte allkirjastamist.
   3. Lepingu allkirjastamise eelduseks on HEMA Õigusbüroo OÜ üldtingimustega tutvumine ning nõustumine. Tutvu lepingu üldtingimustega siin …

  Poolte sidevahendid

  Käsundiandja

   Käsundisaaja


  heigo@hema.ee

  +372 5649 5852

  Sisesta OTP kood (nõutud)


  [mo_verify_email]